Intermediate Trips

Below are details of this years' trips that you can book on right now ...

Each trip has a different focus which may be wildlife, history, geology or a combination of these and can be adapted to suit you.  They are suitable for adults, older people and accompanied young people aged 16 or over who have a moderate level of kayaking fitness. Feel free to contact us to discuss your needs and interests.

Located within reach of two Areas of Outstanding National Beauty we have plenty of fantastic sites to choose from. Anglesey and the Llŷn Peninsula have some of the most challenging tidal conditions in the UK, your guide has the tidal knowledge to select appropriate locations for you to paddle. They can also interpret the local wildlife, history, folklore and landforms.  The exact venue we will visit on each trip will be selected based on tidal and weather conditions combined with the ability and interest of the group. Click on the themed trips to find out more about some of the places we may visit.

Intermediate Ability Level: 

Confident paddling in a straight line and turning using a variety of strokes on flat water and light winds. Has practised capsizing a kayak outdoors. Has been on more than 5 kayak trips on flat water. Have started to learn to roll their kayak and undertaken some rescue training.

 

Life on a Ledge 3.jpg

Clogwyni Nythu Cyffroes: taith adar môr

Ebrill- Gorffennaf

Byddwn yn teithio i glogwyni trawiadol gyda digon o adar môr yn nythu. Fe ddylen ni weld gwylogod, llursod, gwylanod coesddu ac efallai hebog tramor a phâl. Byddant yn hedfan uwch ein pennau, yn arnofio ar y dŵr yn agos atom ac yn clwydo ar y clogwyni cyfagos. Byddwch wedi trochi yn y byd byrlymus  yr adar.

 

Argaeledd 2020

Mai: 1af, 2il, 3ydd, 30ain, 31ain

Mehefin: 1af, 9fed, 10fed, 15fed, 16eg, 23ain, 24ain, 25ain

Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd ychwanegol.

O:

£75*

seashore safari.jpg

Safari'r Arfordir: ymchwilio bywyd gwyllt 

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio i weld amrywiaeth o fywyd y lan gan gynnwys gwymon lliwgar, gwichiaid moch a gwichiaid. Mae'n debyg y byddwn hefyd yn dod o hyd i ferdys, pysgod, anemonïau a chrancod. Byddwn yn defnyddio'r llanw isel i archwilio cymunedau creigiog y glannau sydd fel arfer o dan y dŵr wrth i ni archwilio'r morlin yn ein ceufadau.

 

Argaeledd 2020

Mai: 2il - 5ed, 30ain, 31ain

Mehefin: 1af - 4ydd, 15fed - 28ain

Gorffennaf: 17eg, 18fed, 27ain - 31ain

Awst: 12fed-17eg, 25ain - 31ain

Medi: 14eg, 24ain - 27ain

Hydref: 10fed - 14eg, 24ain-29ain

 

Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd ychwanegol

O:

£75*

Adfeilion ag Adar: ymweld â safleoedd hanesyddol

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio mewn ceufad i heneb arfordirol. Gallai’r opsiynau gynnwys Eglwys Sant Cwyfan, Goleudy Ynys Môn neu ynys alltraeth yn ddibynnol ar gyfeiriad y gwynt a chyflwr y môr. Fe welwch adar môr mudol ar hyd y ffordd ac o bosibl yn nythu wrth yr heneb yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn.

Ar gael ar y mwyafrif o ddyddiadau trwy gydol y flwyddyn, cysylltwch â ni i gael argaeledd ar gyfer dyddiadau sydd gennych mewn golwg.

O:

£75*

Seabirds and Seals at Sea1.jpg

Seabirds and Seals at Sea

All year round

We will journey along the coastline aiming to take in popular spots for seals to haul up on the beaches and rocks. These areas are often popular with a range of seabirds including Shags, Cormorants, Oystercatchers and seasonal visitors such as Purple Sandpipers and Turnstones in winter or Razorbills and Guillemots in spring.

2020 Availability

Contact us for availability for late summer and beyond.

From:

£75*

contorted cliffs.jpg

Contorted Cliffs

All year round

We will journey to and along impressive cliffs marvelling at the contorted bedding planes. along the way we will weave in and out of the jagged cliffs exploring caves as we go. With a range of aspects available on Anglesey we can choose to explore a stretch of coast protected from the swell maximising maximising safety whilst getting close to the cliffs.

2020 Availability

June: 15th-18th

 

Contact us for additional availability for late summer and beyond.

From:

£75*

Landmarks and Legends

All year round

We will journey to explore some iconic landmarks such as Menai Bridge, Nant Gwrtheyrn Village or one of the Anglesey lighthouses.

 

We will entertain you with tales of heros, notable characters and high achievers along the way. We will share stories that originate in Welsh folklore linked to the coastline we explore.

Available on most dates please contact us for availability. 

From:

£75*

* Price per person based on a group size of 4. Group discounts may be available. Please contact us for a quote based on your needs. Kayak hire available, contact us for details and prices.

Typical cost for two day course £150 /person. 5 day course £355 /person. We can mix and match trips to provide you a varied programme of trips for the duration of your stay.

  • YouTube - White Circle
  • Grey Instagram Icon
  • w-facebook
  • Twitter
  • White Google+ Icon

Sea Môr Kayaking Cyf., Registered Company number 11174746 Tel : 07399768660 / info@seamorkayaking.wales